,
Murat YİĞİTER
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

  

 
T.C.
ÇORLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 

ÇORLU MAHALLİ KADROLU İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ

 

Sınav İlanı gereğince; Çorlu Mahalli Uygulamalı İcra Katipliği Sınavı sonucunda başarılı olan adaylardan en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak ilan edilen kadronun (Çorlu Mahalli Kadrolu İcra Katipliği için ilan edilen 13 kadronun) 3 katı kadar aday sözlü sınava alınacağından;

Uygulama Sınav Sonuç Listesinde başarılı olan ilk 39 ADAY (son sıradaki aday ile aynı sayıda kelime yazan 40. ADAY) sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup,

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

(İl dışında bulunan adayların istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak bulunduğu mahaldeki Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.)

 
Çorlu İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi
 

Adayların teslim etmeleri gereken evraklar;

1- 4 adet GÜvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12'nci maddesi ve İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 3/A maddesinin (e) fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacak)
2- 2 Adet (6*9) ebadında fotoğraf
3- Mal Bildirim Formu
4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
5- 2 Adet sabıka kaydı (Kadınların evli olması halinde kızlık soyadına göre ayrıca alınması)

6- Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı örneği

7- Bilgisayar veya daktilo sertifikası

8- 4 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi

9- 4 adet Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği
 

 

 

  

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Çorlu Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. ?WebPortal?