,
Murat YİĞİTER
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

  

 
T.C.
ÇORLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 

İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU SINAVINI KAZANAN

 ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAK LİSTESİ

 
1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2-Öğrenim durumunu gösteren belgenin  onaylı örneği, Diploması bulunmayanlar okul müdürlüklerinden alacakları  onaylı mezuniyet belgelerini ibraz edeceklerdir.

3-Arşiv kaydını da gösterir şekilde adli sicil kaydı,

4- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği  ( belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin  açıkça belirtilmesi gerekmektedir. )
5-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,  ( Örnek -4 Bildirim )
6-Son 3 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, ( Fotoğrafların  Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir )
7-Mal bildirim formu
8- 2014 -2016 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

9- SAĞLIK KURULU RAPORU, „ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına,“  dair  Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak SAĞLIK KURULU RAPORU,

Sağlık kurulu raporunda yukarıda altı çizili ibarelerin yer alması gerekmektedir. Bu ibarelerin yer almadığı raporlar kabul edilmeyecektir. SAĞLIK KURULU RAPORUNDA PSİKİYATRİ UZMANININ İMZA VE KAŞESİNİN MUTLAKA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

Önemli Not : Aday, ad-soyad ya veya  yaş tashihi yaptırmış ise ;  buna ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmiş örneğini de getirmesi gerekmektedir.)  

 
DUYURU
SINAVI KAZANANLARIN YUKARIDA SAYILAN BELGELERLE BİRLİKTE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE   KOMİSYONUMUZA BAŞVURMALARI GEREKMEKTE OLUP,
KANUNU BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN EVRAKLARINI GETİRMEYENLERİN ATAMASI YAPILMAZ.
İŞBU BELGE ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDE HÜKEMLERİ UYARINCA  İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
 
 
 

 

 

  

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Çorlu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. ?WebPortal?