,
Murat YİĞİTER
Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

  

DUYURU
 
T.C.
ÇORLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Başkanlığımıza bağlı merkez ve mülhakat adliyelerinde çalıştırılmak üzere 17 adet sözleşmeli (657 4/B) zabıt katibi, 6 adet sözleşmeli mübaşir, 1 adet sözleşmeli şöför alımı için sınav izni verilmiş, 22/08/2016-05/09/2016 tarihleri arasında başvurular alınmış, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı aday uygulama sınavına çağrılmak üzere başvuruda bulunan aday tespiti yapılmış, buna göre oluşturulan aday tespit listesi 26/09/2016 tarihinde yayınlanmış, uygulama sınavı 01 Ekim 2016 Cumartesi günü yapılmış, Uygulama Sınavında BAŞARILI olan 17 adayın 24 Ekim 2016 Pazartesi günü yapılan Sözlü Sınavı sonucuna göre oluşturulan Nihai Başarı Listesi aşağıda ilan edilmiştir. Zabıt Katipliği Nihai Başarı Listesinde asil olarak kazanan 17 aday ile ilk üç yedek adayın, Mübaşirlik Nihai Başarı Listesinde asil olarak 6 aday ile ilk üç yedek adayın, Şöförlük nihai başarı listesinde asil olarak kazanan 1 asil aday ile 1 yedek adayın aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak 11 KASIM 2016 – 21 KASIM 2016 PAZARTESİ günü mesai bitimine kadar, Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat getirmeleri,
2-) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca; Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atama işlemlerinin yapılmayacağı,
3-) Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,
TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 10.11.2016
 
 
Atama İşlemleri İçin İstenilen Belgeler
 
1- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge, ıslak imzalı askerlik şubelerinden temin edilmesi gerekmektedir.)
2- 1 adet Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
3- 1 adet Adli sicil ve arşiv kaydı,
4- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
5- ( 6x9) ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
6- Tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Heyet Raporu,
7- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
8- Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
9- Eşinin iş durumu bildirir beyan,
10- Mal Bildirim Formu,
11- Örnek No 5 beyan.

 

 

  

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Çorlu Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. ?WebPortal?